سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
بهناز انتظاری خراسانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
پروانه بیگی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
شیوا ممتاز آجیلیان – فوق لیسانس طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدرس موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:
وجود معضلات اجتماعی و ارتکاب جرم و بزهکاری یکی از مشکلات فرهنگی جوامع می باشد که برای حضور شهروندان در فضاهای شهری و احساس امنیت شهروندان به ویژه در بخش های فرسوده شهرها ایجاد خلل نموده است. با توجه به این مسئله مهم هدف پژوهش حاضر بررسی و مشخص نمودن دلایلی می باشد که باعث تشدید این معضلات در بافت های فرسوده گردیده و در ادامه برای کاهش این معضلات راه حلهایی را ارائه می نماید. بدین منظور خیابان مهریز واقع در شهر مشهد به عنوان نمونه ی موردی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش های مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، برداشت میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل داده ها با کمک نرم افزار ssps و تکنیک swot پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر ان است که می توان با شناسایی کمبودها و مشکلات بافت های فرسوده که مخل احساس آرامش و امنیت می باشند و با برنامه ریزی صحیح برای رفع آنها باعث کاهش جرم و بزه در بافت های فرسوده گردیده و باعث افزایش احساس امنیت و حضور بیشتر افراد گردد.