سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رهنما – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مکانیک
عباس صفایی – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مک
جلال الدین محمد محزونی – کارشناس هواشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخ
محسن عراقی زاده – کارشناس هواشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخ

چکیده:

اطلاعات تشعشع خورشید، برای خیلی از کاربردهای انرژی خورشیدی قابل استفاده و مورد نیاز می باشد. برای طراحی خیلی از دستگاههای خورشیدی اطلاعات متوسط ماهیانه یا روزانه تشعشع خورشیدی کل و دیفیوز لازم و ضروری می باشد که توسط دستگاههای بخصوص ثبت می گردد. در مقاله حاضر داده های تابش خورشیدی اندازه گیری شده بر روی یک سطح افقی طی سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۲ با مقادیر محا سبه شده توسط روابط تجربی مقایسه شده اند. سپس، بر اساس پارامترهای هواشناسی قابل اندازه گیری در شهر کرمان روابط تجربی جهت بر آورد تابش انرژی خورشیدی تصحیح شده و ضرایب جدیدی ارائه گردیده است.