سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور اصل – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
وحید توکل خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کب
احسان اذرسا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
حامد اورنگ – کارشناس ارشد مهندسی مکانیکدانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق، یک روش جدید برای جوشکاری صفحات پلاستیکی ارائه گردیده است که از مکانیزم جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به همراه حرارت ایجاد شده در شولدر استفاده می کند.روش های جوشکاری موجود برای اتصال صفحات پلاستیکی علاوه بر هزینه بالا و نیاز به تجهیزات، کیفیت جوش ضعیفی را می دهند به طوری که علاوه براستحکام جوش پایین، در محل جوش نیز باعثبوجود آمدن عیوب اساسی می گردند. این عیوب در هنگام کارکرد قطعه باعث کاهش بازده و ایجاد شکست در آنها می گردد. با استفاده از این روش عیوب ذکر شده حذف گردیده و استحکام قطعه تا حد مقاومت قطعه پایه افزایش می یابد. همچنین نتایج تجربی نشان می دهد، استفاده از ابزار پوشش داده شده سبب تغییر شکل منطقه ی متاثر از حرارت شده و عیوبی مانند مک و تنشهای پسماند کششی، در سطح وسیع تری پراکنده می شوند و در نتیجه محل ترک و شکست از جداره ی کناری به وسط جوش منتقل می گردد و استحکام جوش افزایش می یابد. همچنین تاثیر پارامتر دمای کفشک در همگن سازی ریزساختار قسمت مرکزی جوش مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه گرفته شد که افزایش دما، سبب یکنواخت تر شدن منطقه ی متاثر از حرارت می شود، در حالی که سوختگی منطقه مذاب عاملی است که مانع ازدیاد بیش از حد دمای کفشک می گردد.