سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری –
مصطفی ستاک –

چکیده:

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل در بازگشت یکی از زیر شاخه های اصلی مسئله معروف VRP (مسر یابی) وسیله نقلیه) است، که ضمن توجه به کلیت مسئله مسیریابی، به مسیر بازگشت وسیله نقلیه و کاستن از مسیرهای بدون بار و تحرکات غیرمفید وسیله نگاه ویژه ای دارد. در این مقاله برای مسئله VRPBیک مدل برنامه ریزی صفر و یک ارائه شده است. در ادامه سه روش ابتکاری برای این مسئله ارائه و سپس با توجه به ادبیات موضوع دسته ای از مسائل استاندارد برای این مسئله تولید شده است و مسائل استاندارد به کمک آنها حل شده و در نهایت این روشها با هم و با جوابهای بهینه حاصل از حل مدل ارائه شده، مقایسه شده اند.