سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رضائی – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده فنی و مهندسی
فریدون شمس – استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

فرآیند معماری سازمانی به ترتیب، به سه فاز کلی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، تدوین برنامه معماری سازمانی و اجرای معماری سازمانی تقسیم می شود و هر فاز به عنوان پیش نیازی برای فاز بعدی به شمار می رود. در این فرآیند، اگر برنامه معماری سازمانی به درستی انجام نشده باشد، اجرای معماری سازمانی با مشکل مواجه می شود و در نتیجه میزان زیادی هزینه و زمان به
هدر خواهد رفت، چرا که برنامه معماری سازمانی باید مجددا تعریف شود . برای اجتناب از تلف شدن سرمایه و زمان که به دلیل برنامه ریزی نامناسب معماری سازمانی رخ می ده د، تعریف و توصیف یک روش برای ارزیابی برنامه معماری سازمانی، قبل از شروع به اجرای معماری سازمانی، می تواند بسیار مفید باشد.
روش ارزیابی ارائه شده در این مقاله ، فرآیند استخراج مولفه های اساسی برنامه معماری سازمانی را که شامل معماری وضع یت جاری، معماری وض عیت مطلوب و استراتژی انتقال است، به صورت ت فصیلی مورد ارزیابی قرار می دهد. از مهمترین مزایای این روش می توان به تائید اعتبار برنامه معماری سازمانی و رشد بلوغ برنامه معماری سازمانی اشاره کرد و همچنین با استفاده از این روش می توان نقاط قوت و ضعف برنامه معماری سازمانی را شناسائی کرده و متقابلا آنها را تعدیل نمود.