سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قبادی تپه – دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا رضائی – دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید عسکرزاده – دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مدلسازی کسب و کار سازمان جهت استخراج معماری سازمانی به دلیل بالا بودن هزینه و زمان انجام آن، یکی از دغدغه های اساسی به شمار می رود . تمامی متدولوژیهای معماری سازمانی مثل EAP و IE شما را به مدلسازی کسب و کار مجبور می سازد . در این مقاله، به بررسی و تحلیل ضرورت یا عدم ضرورت مدلسازی وضعیت جاری کسب و کار سازمان پرداخته شده و راهکاری جهت استخراج معماری سازمانی بدون نیاز به مدلسازی وضعیت جاری کسب و کار سازمان ارائه شده است . در این راهکار، معماری سازمانی با نگاه به مولفه های استراتژی سازمان و نتایج مطالعات تطبیقی استخراج شده است . این بحث، به دلیل سادگی روی متدولوژی EAP انجام شده ولی برای تمامی متدولوژیهای معماری سازمانی قابل استفاده است