سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن فلاح – استادیار، مهندسی صنایع،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی
احمد جهانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع _ سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانش

چکیده:

بررسی ادبیات حوزه ی پژوهش در عرصه های مختلف علمی نشان می دهد که تحقیقات نقش بارزی در حل مسائل مختلف دارد. اثر بخشی تحقیقات زمانی تحقق پیدا می کند که در راستای مسائل و نیازهای اساسی جامعه باشد. یکی از معضلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، معضل بیکاری اقشار جامعه، خصوصا نسل جوان است. بررسی ها نشان می دهد که بیشتر افراد جامعه از طریق اشتغال در فعالیت های اقتصادی کسب درآمد می کنند. بنابراین توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اشتغال در کشور باشد.