سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تبریز
علیرضا انصاری – گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

نیروگاه تولید همزمان عبارت است از تولید همزمان برق و گرما در یک واحد با استفاده از یک منبع انرژی اولیه . با این که یک سیستم تولید همزمان می تواند از لحاظ کاهش هزینه سوخت مفید باشد ولی تعیین اینکه استفاده از چنین سیستمی در مورد ب ه خصوصی از نظر اقتصادی در نهایت مقرون به صرفه است یا نه و نیز انتخاب یک سیستم بهینه برای منظور خاص و عو امل مؤثر در این انتخاب مستلزم بررسی های دقیق ترمودینامیکی و اقتصادی است . در این مقاله عملکرد یک نیروگاه تولید همزمان توربین گاز مورد بررسی قرارگرفته و روشی برای تعیین اندازه ب هینه یک سیستم توربین گاز برای ت أمین نیازهای انرژی الکتریکی و انرژی گرمایی یک سایت به خصوص ارائه خواهد شد .