سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
کاظم دشتکیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
فرهاد دهقانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

با توجه به قابلیت بالای تصاویر ماهوارهای نظیر بهنگام بودن، چند طیفی بودن، تکراری بودن، پوشش وسیع و افزایش روزافزون توان تفکیک طیفی و مکانی آنها، میتوان جهت تهیه نقشههای موضوعی خاک از این تصاویر استفاده نمود . این تحقیق با هدف مطالعه چگونگی پراکنش پارامترهای خاک در منطقه مطالعاتی ندوشن در مساحتی حدود ۶۰۰۰۰ هکتار انجام گرفته و روشی را برای تهیه نقشه های مختلفی از پارامترهای خاک با استفاده از اطلاعات رقومی تصاویر ماهوارهای و مدلهای رگرسیون چند متغیره معرفی میکند .