سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه لنگرلو – دانشجوی دکتری مهندسی برق،
احسان اله کبیر – دانشیار الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مه

چکیده:

در این مقاله روشی ارائه می شود که به کمک آن میتوان بازیکنان هر یک از تیمها را از روی تصاویر مسابقات مشخص کرد . در روش مذکور که بر اساس مدل مارکف استوار است از افکنش عمودی مولفه Hue بعنوان ویژگی مناسب برای توصیف تصویر بازیکنان استفاده می شود. برای این منظور در ابتدا نمونه هایی از تصاویر بازیکنان هر یک از تیمها برداشت شده تا به کمک انها بر روی هر یک از تیمها مدلی آموزشی داده شود. بهنگام شناسایی بازیکنان کافی است افکنش عمودی مولفه خلوص رنگ با مدلهای موجود مقایسه شود. تصویر مشاهده شده به تیمی تعلق خواهد داشت که شباهت بیشتری با مدل مربوطه ازخود نشان دهد. دقت عملکرد تکنیک پیشنهادی در مقابل نویز رنگی و همپوشانی در تصاویر با روشهای تطبیق الگو و بلوک بندی نیز مقایسه شده است. نتایج بیانگر آن است که تکنیک پیشنهادی می تواند بعنوان راهکاری مناسب برای تشخیص بازیکنان تیمها بکار گرفته شود.