سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران زمانی فر – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه کامپیوتر
شهریار لطفی – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه کامپیوتر

چکیده:

ظهور و توسعه الگوریتمهای ژنتیکی به عنوان یک روش جستجوی تصادفی که حساسیت زیادی روی اطلاعات اولیه از مسایل ندارد، می تواند در تخمین پارامترهای یک سیستم جهت ک سب بهترین نتیجه ، مورد استقاده قرار گیرد . این ام ر بوسیله بهینه سازی یک تابع هدف صورت می گیرد . از طرفی تغییرات سریع وضعیت بعضی سیستمها مثل سیستمهای دینامیکی ایجاب می کند از روشی استفاده شود که بهینه سازی تابع هدف را سرعت بخشد . در این مقاله الگوریتمهای ژنتیکی و ژنتیکی موازی به عنوان یکی از بهترین راه حلهای ممکن برای انجام بهینه سازی سیستمها مورد بحث قرار گرفته است . همچنین سعی شده است که یکی از تکنیکهای بهینه سازی سیستمها ؛ یعنی برنامه نویسی پویا، با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی موازی سریعتر شود . برای این منظور الگوریتمهای ژنتیکی و ژنتیکی موازی در یک محیط برنامه نویسی موازی موسوم به مالتی پاسکال بررسی شده اس ت . سپس درخت جستجوی دودویی بهینه به عنوان مسئله مورد مطالعه جهت کاهش زمان جستجو، انتخاب شده است و با استفاده از الگوریتم ژنتیکی موازی، روش برنامه نویسی پویای این مسئله سریعتر گردیده است . همچنین نشان داده شده است در مواردیکه داده ها زیاد باشند شاخص تسریع، هنگام استفاده از نوع موازی این الگوریتمها افزایش می یابد