سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد دانشور کاخکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع (دانشگاه صنعتی شریف)
علی مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (دانشگاه علامه طباطبائی)

چکیده:

بهرهمندی از سیستم لجستیک مناسب، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در کسب کار است . بررسی فضای کسب و کار خودروسازان در ایران نشان دهنده پشت سر گذاردن مرحله رشد سریع اولیه و اشباع بازار است . یکی از استراتژیهای معمول شرکتها در چنین حالتی، کاهش هزینه به منظور حفظ سوددهی است . اولین جایی که می توان کاهش هزینه را از آن شروع کرد، لجستیک و زنجیره تامین سازمان است . در این مقاله روشی جهت ارزیابی سیستم لجستیک سازمان (فرآیندهای تامین، تولید و فروش ) در سه سطح مدیریت و سازماندهی، جریان اطلاعات و جریان فیزیکی ارائه شده است . روش ارائه شده برای عارضهیابی سیستم لجستیک شرکت سایپا دیزل مورد استفاده قرار گرفته است که در این مقاله به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.