سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق
حسن فشکی فراهانی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق
سیدمهدی حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق

چکیده:

برای افزایش بازده سیستم در شبکه های توزیع باید بتوان تلفات سیستم که شامل قسمتهای مربوط به مولفه های اکتیو وراکتیو است، کاهش داد. در این مقاله روش جدیدی برای کاهش تلفات سیستم پیشنهاد شده است که در آن هر دو مولفه اکتیو و راکتیو تلفات کاهش پیدا می کند. با تغییر محل تغذیه سیستم شعاعی، مکان بهینه منبع به منظور کاهش تلفات بدست می آید. این روش برای هر سیستم توزیع شعاعی با هر تعداد شین و شاخه قابل اجرا می باشد. روش ذکر شده بر روی سیستم توزیع ۳۳ شینه پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که کاهش تلفات قابل ملاحظه ای در سیستم حاصل می شود.