سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله روش بهینه سازی برای کاهش نویز تصاویر با توجه به همبستگی تصاویر پیاپی ویدئویی ارائه شده است بدین منظور ابتدا روشهای مختلف تخمین بردارهای حرکتی در تصاویر متوالی پیاده سازی و مقایسه شده و سپس از تخمین بردارهای حرکتی بلوکهای تصویر برای کاهش نویز در تصاویر متوالی استفاده شده است داده های مورد استفاده تصاویر پیاپی فراصوت قلب و تصاویر ویدئویی می باشد برای ارزیابی این روش برروی تصاویر بدون نویز نویز با توزیع رایلی اضافه شده و با کمک این روش میزان بهبود تصاویر سنجیده شده است پیاده سازی ها تحت محیط مناسب ۶٫۵ انجام گرفته است.