سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد- دانشکده مکانیک
علیرضا شفیعی – استادیار دانشگاه یزد- دانشکده مکانیک
ناصر کیخائی – کارشناس دانشگاه یزد- دانشکده مکانیک

چکیده:

در سال ۱۹۸۷ جونز و جیلیز با اصلاح معادله حرکت قسمت تغییر شکل نیافته جسم استوانه ای شکل در برخورد عمودی با صفحه صلب و فرض ثابت ماندن چگالی جسم در ضمن تغییر فرم پلاستیک روشی جهت محاسبه تنش تسلیم دینامیکی و سرعت موج پلاستیک ارائه کردند. در این مقاله این تئوری برای مواد متخلخل شکل پذیر که چگالی نسبی آنها تابع خطی از کرنش فشاری باشد، تعمیم داده شده است.