سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرحمید حسینی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد نیکنام – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

برنامه های کامپیوتری متعددی وجود دارند که در آنها اثرهای p-∆ به شکلهای مختلف منظور میگردند. در هنگام استفاده از چنینی برنامه ها می باید فرضیات و روش انجام آنالیز p-∆ برای استفاده کننده کاملا معلوم و مشخص باشد. از طرف دیگر مقدار تغییر مکانهای غیرخطی در برنامه های آنالیز خطی تعیین نمی گردد. بنابراین برای تعیین تغییر مکانهای غیرخطی باید تغییر مکانهای خطی حاصله از آنالیز خطی با ضریب cd افزایش داد. در این مقاله برای در نظر گرفتن اثر ضریب cd در نرم افزارهای فعلی یک روش تقریبی معرفی شده و نتایج آن با ابزار غیرخطی کنترل شده است. به علت اینکه جابجایی در قابهای خمشی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد، کلیه مثالهای ارائه شده قابهای خمشی می باشند.