سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر – د

چکیده:

اولین قدم در درک سند، دو سطحی کردن تصویر است. انتخاب مناسب دو سطحیساز از اهمیتی ویژه برخوردار است زیرا خطاهای این مرحله موجب از بین رفتن اطلاعاتی می شود که در مراحل بعد، سیستم های جداساز حروف و بازشناسی را به اشتباه می اندازد. در ادبیات علمی روش های مختلفی برای محاسبه حد آستانه پیشنهاد گردیده است. در این مقاله ضمن بررسی برخی از روش های مطرح، به ارائه روشی جدید برای آستانه یابی کلی می پردازیم . روش ارائه شده بر پایه اطلاعات مربوط به لبه ها عمل می کند. بنابراین لبه ها در تصویر دو سطحی شده بخوبی حفظ می گردند. نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی روی تعداد زیادی از تصاویر و مقایسه نتایج حاصل با روش های مطرح، کارآیی بالای روش پیشنهادی را تائید می کنند.