سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شریفی –
فاطمه هاشمی گلپایگانی –
محمدمهدی اسماعیلی –
جواد صادقی –

چکیده:

در واقعیت مجازی از شبیه سازی محاوره ای دنیای واقعی جهت انتقال حس حضور در محیطی واقعی یا تخیلی در ذهن کاربر استفاده می شود که نیازمند بصری سازی و دستکاری داده های پیچیدة دنیای طبیعی است . هندسة فرکتالی شاخه ای از ریاضیات است که به کمک آن پدیده ها ی طبیعی که با هز ار ان فرمول ریاضی قابل بیان نیستند بر احتی مدل ساز ی می شوند و تصاویر پیچیده با فرمول هایی ساده بیان می شوند . ما قصد داریم با به کارگیری هندسه فرکتالی در استاندارد در حال تکوینFractVRMLاندازه و حجم اطلاعات را کاهش دهیم . هدف این استاندارد بصری سازی پدیده های طبیعی مانند کوه، رودخانه،گیاهان با استفاده از فرکتال ها و روش های فرکتالی می باشد . در این مقاله دیدگاه جدیدی برای تولید کوه های فرکتالی، با استفاده از روشجدیدMDTG بر روی شبکه مثلثی پیشنهاد شده است . برای این منظور دو گره جدید بنام هایTriangleGridو FractMountain در استاندارد FractVRML پیاده سازی شده است . روش پیشنهادی دارای قابلیت انعطاف پذیری بسیاری است و منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در استفاده از حافظه می شود . همچنین کوه های ایجاد شده در این روش بسیار طبیعی تر از کوه های ایجاد شده در روشهای دیگر می باشد