سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الامین زینلی – ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
محمدحسین جاویدی – ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابت است. در این ساختار رقابتی حفظ قابلیت اطمینان وامنیت شبکه و عرضه توان با کیفیت قابل قبول اهمیت زیادیپیدا کرده است. از آنجا که برای تامین این شرایط خدمات جانبی نقش عمده ای دارند. لذا ارزش خدمات جانبی و استفاده بهینه از آن در این محقط به طور محسوسی افزایش یافته است. از مهمترین خدمات جانبی شبکه، توان راکتیو می باشد. سرویس توان راکتیو علاوه بر آنکه برای عملکرد عادی سیستم مورد نیاز است بر قابلیت امنیت سیستم نیز تاثیر بسزایی دارد. یکی از مسائل مهم پیرامون سرویس توان راکتیو، استفاده بهینه از این سرویس و به عبارتی تخصیص بهینه توان راکتوی به واحدهای تولیدی می باشد. در این مقاله روشی جدید برای تخصیص توان راکتیو به واحدهای تولیدی ارائه شده است. این روش مبتنی بر افزایش قابلیت اطمینان سیستم می باشد. عملکرد مناسب روش پیشنهادی بر روی یک سیستم نمونه، قابلیت کاربردی این روش را به خوبی نشان میدهد.