سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس رسول زادگان – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
روح الله آل شیخ –
احمد عبدالله زاده –

چکیده:

سیستم مدیریت پایگاه داده ی پویا سیستمی استکه امکان تعریف مجموعه ای از رویدادها و واکنشهای متناظر آنها را میسر می سازد تا درصورت وقوع رویداد خاصی بتواند بطور خودکار واکنش مقتضی را انجام دهد رفتار واکنشی سیستم پایگاه داده ی پویا بوسیله مجموعه ای از قواعد پویا سازماندهی می شود روش زمان بندی اجرای قواعد تاثیر بسزایی در کارایی سیستم پایگاه داده پویا دارد تاکنون روشهای متعددی برای زمان بندی اجرای قواعددر سیستم های پایگاه داده پویا ارائه شده است دراین مقاله هدف بهبود زمان بندی اجرای قواعد در پایگاه داده پویا می باشد بدین منظور ابتدا چارچوبی برای مقایسه و ارزیابی روشهای زمان بندی موجود ارائه می شود.