سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید مرادلو – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون بارهای هارمونیک زا در شبکه، نیاز به روشی مناسب مبتنی بر اندازه گیری در باس PCC برای تعیین اینکه کدامیک از شبکه و یا مصرف کننده در ایجاد اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و یا جریان در این بایاس نقش بیشتری دارد، احساس می شود. با وجود اینکه برای این منظور ، بیشتر از روش تعیین جهت توان هارمونیکی در باس PCC استفاده می شود، این روش در بعضی از موارد پاسخ نادرست می دهد. لذا در اینمقاله روش جدیدی مبتنی بر اندازه گیری در باس PCC و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات امپدانس هارمونیکی شبکه و مصرف کننده پیشنهاد شده است.