سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک اناری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمدرضا میبدی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهره اناری – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

با افزایش روز افزون تعداد صفحات وب، مسئله جستجوی اطلاعات در وب توسط کاربران اهمیت زیادی پیدا میکند. کاربران وب دوست دارند کوئری خود را به موتور جستجو داده و در نهایت خروجی خودشان را دریافت کنند، این خروجی که دنباله ای متوالی و مرتبط به هم از صفحات وب است، باید نشان دهنده نتایج مطلوب کاربران باشد. برای ارزیابی میزان اهمیت ارتباط بین صفحات وب، از تکنیکی بنام رتبهبندی استفاده میشود. یکی از نقطه ضعفهای الگوریتمهای رتبه بندی موجود در این است که این الگوریتمها فقط به ساختار ارتباطی بین صفحات وب توجه میکنند و به نحوه استفاده کاربران از یالهای ارتباطی توجهی نمیکنند. در این مقاله روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی به هر صفحه وب یک اتوماتای یادگیر تخصیص داده میشود که وظیفه آن یادگیری ارتباط آن صفحه با سایر صفحات وب دیگر است. الگوریتم پیشنهادی، با توجه به مقادیر بردار احتمال هر اتوماتا، رتبه هر صفحه وب را بصورت بازگشتی محاسبه میکند. نتایج شبیه- سازیها نشان داده است که روش پیشنهادی در مقایسه با تنها روش گزارش شده مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده در تعیین رتبه بندی صفحات وب، از کارایی قابل ملاحظه ای برخوردار است.