سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن حکیمی – آزمایشگاه ابررسانایی و مغناطیس، دانشکد هی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی –
هادی سلامتی –
مهدیه آقاجانی –

چکیده:

این پژوهش سه ترکیب اکسید فلزی Co3O و ۴ ZnO ، NiO به روشی جدید ساخته شده است. ساختار بلوری نمونه ها و اندازه ی پارامترهای شبکه، حاصل از نتایج پراش پرتو ایکس با کارهای دیگران تطابق خوبی دارد . اندازه متوسط دانه ها که با استفاده از رابطه دیبای- شرر محاسبه شد، برای Co3O و ۴ ZnO ، NiO به ترتیب ۱۰،۱۲ و ۵۱ نانومتر به دست آمد . اندازه متوسط دانه ها برای ترکیب Co3O4 به مراتب بزرگتر از اندازه متوسط دانه ها برای ترکیب های ZnO و NiO می باش د که با شرایط یکسان ساخته شده اند. این مساله از آنجا ناشی می شود که ترکیب های ZnO و NiO در مراحل ساخت فرآیندهای متفاوتی را دنبال می کنند.