سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی آشتیانی عبدی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سجاد کاظم شیرودی – شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

تحقیق حاضر ، مطالعه جامعی در رابطه با تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی سازند در طراحی وزن روی سرمته برای هر نوع خصوصیات مکانیکی میباشد. مطالعه کاملی از مغزه های حفاری، تحلیل لاگها و آنالیز ریاضی برای انجام این مطالعه صورت گرفت . نتیجه این مطالعه طراحی یک مدل ریاضی برای اولین بار است که با توجه به خصوصیات مکانیک سنگی سازندها، وزن روی سرمته را برای حفاری هر نوع سازند مشخص می نماید. همچنین لاگ پایداری دیواره چاه در حین حفاری با استفاده از این مدل قابل ترسیم است که مطابقت کاملی با خصوصیات ژئومکانیکی سازند دار د. عناصر این لاگ را میزان شیل سازند، مقدار گا ما در هر عمق، پارامترهای مکانیکی سازند و وزن روی سرمته طراحی شده برای هر عمق تشکیل می دهد.