سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی میرزابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
علی آقاگل زاده – دانشیار گروه مهندسی برق – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی روشهای مختلف محاسبه فاصله ، روشی برای اندازه گیری فاصله شیء از دوربین ( عمق صحنه ) توسط یک دوربین ارائه می شود. روش پیشنهادی بر اساس فرمول درونیابی لاگرانژ است. برای پیدا کردن پارامترهای تابع درونیاب ، یک مجموعه خطوط با فاصله مشخص از دوربین مورد استفاده قرار می گیرند و سپس فاصله تصویر هر خط در عکس برداشته شده از لبه پائین تصویر ( به عنوان نقطه مرجع ) محاسبه می شود. نتایج بدست آمده برای روش پیشنهادی گویای دقت بالا و حجم عملیات کم نسبت به روشهای مورد بحث است