سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج

چکیده:

برآورد دقیق ضریب مانینگ یکی ازمسائل مهم و اساسی درمطالعات هیدرولیک کانالهای بازمی باشد .درروندیابی سیلاب دررودخانه ها ی طبیعی درعمل بیشتر کانالها دارای مقاطع مرکب بوده و مقدار ضریب مانینگ درابراهه اصلی و دشت سیلابی با هم تفاوت دارند برای اینکه جوابهای حاصل دقیق تر باشند می بایستی ضرایب مانینگ آبراهه اصلی و دشت سیلابی بصورت جداگانه مورد نظر قرارگیرند . دراین تحقیق روابطی برای محاسبه ضریب مانینگ کانال اصلی و سیلابدشت ارائه شد وکارایی آنها دریک کانال فرضی و نیز رودخانه دونگ درکشور ویتنام مورد بررسی قرارگرفت مدل مزبور را می توان دررودخانه های طبیعی نیربکار برد . نتایج حاصله نشان می دهد که ضریب مانینگ کانال اصلی وسیلابدشت با هم تفاوت داشته و ضریب زبری با گذشت زمان تغییر می نماید .