سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین جاویدی – دانشیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا گلدانی – دانشجوی دکتری برق

چکیده:

محاسبۀ تلفات انرژی در خطوط انتقال در بسیاری از مسائل مربوط به بهره برداری از جمله پخش بار اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. با ظهور پدیدۀ تجدید ساختار در صنعت برق و نیاز به تخصیص تلفات مرتبط با شرکت کنندگان مختلف در بازار برق، لزوم محاسبۀ دقیق تلفات بصورت زمان حقیقی اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله روش جدیدی برای محاسبۀ تلفات انتقال ارائه گردیده است.
در این روش ابتدا یک شبکه عصبی به کمک اطلاعات بدست آمده از اجرای برنامۀ پخش بار در شرایط مختلف بارگذاری سیستم آموزش داده می شود سپس از این شبکۀ عصبی برای تخمین تلفات در وضعیتهای بارگذاری جدید استفاده می گردد.