سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین رمضانی – دانشجوی دکترای کنترل
ناصر ساداتی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیر خطی نامعلوم، با استف اده از نوع خاصی از شبکه های عصبی بازگشتی معرفی می شود . در این روش از دو شبکه عصبی، یکی به عنوان شناسایی کننده و دیگری به عنوان کنترل کننده استفاده می گردد. ابتدا دینامیک سیستم توسط شبکه اول شناسایی می شود . سپس ورودی پیشنهادی، قبل از اعمال به سیستم، به شبکه شناسایی کننده داده شده و توسط خطای بین خروجی شبکه و خروجی مطلوب، مقدار ورودی اصلاح می گردد . در نهایت ورودی اصلاح شده به سیستم اعمال می شود. از خروجی شبکه کنترل کننده نیز جهت تعیین مقدار پیشنهادی ورودی استفاده شده است