سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت اله جهانی – پژوهشکده مخابرات و الکترونیک نصر
ناصر حسین غروی – پژوهشکده مخابرات و الکترونیک نصر

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی جهت بهینه سازی معیارهای طراحی توابع S_Box1 مربعی ارائه می شود که هدف از آن، بهبود و ارتقاءمعیارها، بدون اثر گذاری بر روی همدیگر می باشد. بدین منظور با ایجاد تبدیلان خاص و اعمال آن بر تابع S_Box مربعی تولید شده توسط یکی از روش های جبری، جستجوی فضای تبدیلات ، ژنتیک و … امکان بهبود معیارهای انتشار (ماتریس وابستگی و ماتریس فاصله) و کاهش ناهمواری در توزیع تفاضلات میسر می گردد و همچنین با انتخاب بهترین تابع خطی و اعمال آن بر S_Box مذکور، باعث حذف نقاط ثابت، حذف نقاط معکوس و کاهش تعداد حلقه های S_Box بطوریکه حداقل طول حلقه ها افزایش
یابد می گردد با استفاده از اینروش می توان علاوه بر ارتقاء معیارهای فوق در حد مطلوب بدون اثر گذاری بر همدیگر، باعث عدم تکرار تولید S_Box که بسیار زمانبر است، گردید. این روش بصورت نرم افزار پیاده سازی شده و نتایج آن، درمقاله ارائه می شود.