سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر برنگی – مرکز تحقیقات سجاد
ایمان اسمعیل زاده – مرکز تحقیقات سجاد
هومن نبوتی – مرکز تحقیقات سجاد

چکیده:

روش DTW یکی از روش های متداول در باز شناسی گفتار گسسته ۲ می با شد . یکی از مزایای این روش مرتفع کردن مشکل عدم همزمانی سیگنال هادر قسمت مقایسه نمونه ها می باشد .از مشکلا ت روش مذکور حجم محاسباتئ نسبتا بالای آن می یاشد. بکار گیری ویژگی های بیشتر جهت مقایسه سیگنال ها یاعث افرایش بازدهی الگوریتم می گردد، ولی به همان نسبت میزان محاسبات را افزایش می دهد. ضمنا همه ویژگی ها ارزش یکسانی ندارند لذا ارزش دهی به ویژگی ها ضروری می نماید.این مقاله به بهینه سازی یک سیستم پردازش گفتار با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک اختصاص یافته است. البته روش ارائه شده برای تمامی شیوه هایی که با استخراج ویژگی ۳ در پردازش سیگنال سر و کار دارند قایل پیاده ساری می باشد.