سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا اکبری زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامعلی رضایی راد – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی و پیاده سازی روش اتصال تصاویر ۱ را که برای متصل نمودن تصاویر رنگی استفاده م یشود، بررسی می کنیم. تصاویر طی دو مرحله به هم متصل م یگردند. مرحله اول شامل ثبت کردن دو تصویر با به کارگیری روش مینیمم قدرمطلق فاصله می باشد. مرحله دوم ؛ کنتراست تصاویر به هم پیوسته را با به کارگیری روش درون یابی خطی از اختلاف شدت بین دو تصویر ، تنظیم م یکند. سپس تصاویر توسط روش استیچر ۲ ، به هم متصل شده و یک تصویر واحد حاصل می شود. روش استیچر را م یتوان برای کاربردهای مختلفی از جمله افزایش دامنه دید، فیلمبرداری ساختاری و سایر کاربردهای جدید علمی و پژوهشی به کار برد.