سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا ولی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران
سیدکمال الدین نیکروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

چکیده:

در این مقاله ، سعی می نماییم که با ارائه روشی جدید برای ساخت تابعی های لیاپانوف ، شرایط کا فی را جهت پایداری وابسته به تأخیر دسته خاصی از معادلات دینامیکی
غیرخطی با تأخیر زمانی در متغیرهای حالت ، بدست آوریم . عمده تلاش ما در این روش این بوده که با توجه به وجود قضایای بنیادی در پایداری سیستم های تأخیر زمانی ، روند
حرکتی الگوریتم ، طوری باشد که شرایط این قضایا را برآورده سازد . با انجام این روش توانستیم اثرات تأخیر را جهت منفی معین شدن مشتق تابعی ارائه شده ، مشاهده نماییم . در پایان به بحث و بررسی روش و ارائه پیشنهادات بعدی می پردازیم.