سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
محسن فلاح زواره – کارشناس ارشد راه و ترابری، تهران
احسان سیدابریشمی – دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

سرعت وسایل نقلیه به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین عواملی که راننده در انتخاب مناسب آن به راحتی دچار خطا می شود، قلمداد می گردد. طبق آمارهای بدست آمده در کشورهای مختلف، بیش از یک سوم تصادفات جاده ای در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی می دهند. بر طبق مطالعات انجام گرفته در سال ٨٣ سهم تصادفات، تلفات و مجروحین ناشی از سرعت در راههای کشورمان از کل تصادفات، تلفات و مجروحین به ترتیب ۲۵/۸، ۲۷/۶، ۳۹/۴در صد براورد شده است . با توجه به تبعات نامطلوب سرعت در راههای کشور لازم است تا انتخاب مقادیر سرعتهای مجاز در راههای کشور با توجه ویژه به عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت وسایل نقلیه انجام گرفته و شرایط و مطالعات مشخص جهت تعیین حدود مناسب سرعت مجاز در راهها که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد ان جام گیرد . در این روش مبنای تعیین محدودیت مقطعی مناسب سرعت، بر تصحیح سرعت ٨٥ درصد وسایل نقلیه بر اساس عوامل اثرگذار شامل شرایط ترافیکی، شرایط هندسی و همچنین ساختار کاربریها و فعالیتهای مستقر در حریم مسیر قرار دارد.