سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریان سیال درکانال ورودی سیستم رانش جت آب از عواملی همچون سرعت شناور و هندسه کانال تاثیر می پذیرد. پارامترهای اصلی نظیر مساحت ورودی و خروجی، توان پمپ و قطر ایمپلر با استفاده از روش های تحلیلی قابل محاسبه است. با وجود این، هندسه ورودی از رابطه خاصی پیروی نکرده و در معرض شرایط مختلف کاری نیز قرار میگیرد. این امر سبب شده، طراحی سیستم ورودی تا حد زیادی تابع نظر طراح باشد. یکی از روشهای طراحی سیستم رانش جت آب و به تبع آن ورودی سیستم، تبدیل فاکتورهای تاثیرگذار در عملکرد مجموعه به پارامترهای قابل اندازه گیری است. با تغییر این پارامتر ها و بررسی عملکرد سیستم می توان به هندسه با بازده بالا دست یافت. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از روش های تحلیلی پارامترهای اصلی سیستم محاسبه می شود. همچنین روابط تجربی جهت تعیین فاکتور و یک ارائه شده و سایر پارامترها با استفاده ازحل عددی جریان و تصحیح هندسه ارائه می گردد. نتایج بدست آمده از این روش ها و داده های آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه و دامنه اعتبار روش ها تعیین می شود.