سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد صفاری – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیئت علمی بخش مهندس

چکیده:

یک روش موثر جهت مقاوم کردن و بازسازی تیرهای بتن مسلح در برابر خمش استفاده از ورقه های پلیمری بر روی سطح سازه می باشد. جهت محاسبه خیز در این گونه تیرها مطالعات محدودی انجام گرفته است و در بیشتر موارد تمرکز بر استفاده از نرم افزارهای المان محدود جهت براورد رفتار این گونه سازه ها بوده است . در این تحقیق با استفاده از معادلات تعادل نیروها، سازگاری کرنش ها و فرضیات مناسب روشی راجهت آنالیز تیرهای بتن مسلح مقاوم شده با الیاف پلیمری ارائه گردیده است. مقایسه خروجیاین روش با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی خوبی را بیانگر است که خود دلیل مطلوب بودن فرضیات وفرمولبندی روش ارائه شده است.