سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمادالدین فاطمی زاده – دانشجوی دوره دکتری برق، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دان
کارو لوکس – گروه مه
حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دان
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به توسعه روش های مختلف تصویربرداری از بدن انسان، یافتن انطباق و تبدیل بین از تصاویر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله روشی به منظور یافتن تبدیل محلی بین دو تصویر MRI مغز انسان ارائه می گردد که در طی آن می توان برای هر مجموعه از نقاط نشانه متناظر یک تبدیل جداگانه اعمال نمود که اثر این تبدیل در نقاط نزدیک به نقاط نشانه به صورت متوسط وزن داده شده، و برای نقاط دور متناسب با فاصله کاهش می یابد. روش فوق مبتنی بر ترسیم یک تصویر Voronoi از نقاط نشانه متناظر می باشد، که در آن از تعریف جدیدی از تصویر Voronoi ارائه شده است. نتایج حاصله در اصلاح اعوجاج هندسی تصاویر MRI بسیار رضایت بخش می باشد.