سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هنگامی که ارزش خالص فعلی ۱ (NPV) پروژه ای به عنوان معیار کارائی مالی اش مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت موثر جریان هاینقدی نقشی اساسی در بهبود سود دهی پروژه هم برای پیمانکار و هم برای کارفرما بر عهده دارد . نظر به اینکه در بسیاری از پروژه ها کارفرما و پیمانکار می توانند در مورد زمان بندی پرداختها به منظور بیشینه سازی NPV خود مذاکره نمایند، در این مقاله روشی جدید به منظور حصول توافق میان کارفرما و پیمانکار در تعیین همزمان مکان، زمان و مقدار پرداختها در مسایل زمان بندی پروژه ارائه می گردد . پرداختهایی که بر اساس پیشرفت پروژه می باشد .
به خاطر طبیعت پیچیده مساله تعریف شده، یک روش دو مرحله ای برای حل مدل استفاده می گردد که در مرحله اول با ثابت شدن زمان بندی فعالیتها، از یک الگوریتم ژنتیک ۲ (GA) برای تعیین زمان بندی پرداخت با هدف رسیدن به توافق میان کارفرما و پیمانکار استفاده می شود و در مرحله دوم با ثابت شدن جریان های نقدی و رعایت محدودیتهای موجود و با توجه به اینکه زمان بندی فعالیتهای پروژه در حیطه اختیارات پیمانکار می باشد، با هدف بیشینه کردن NPV پیمانکار دوباره فعالیتها زمان بندی می شوند . آزمایشات عددی بر روی پارامترهای الگوریتم و مساله انجام و نتایج حاصل از توافق میان کارفرما و پیمانکار ارائه می شود