سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
احمد بای بوردی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی اصغر شهابی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمد لطف الهی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

نیتروژن (N) یکی از عناصر پرمصرف و ضروری برای رشد گیاه می باشد . در حال حاضر سالانه بیش از ۸۳ میلیون تن نیتروژن به صورت انواع کودهای شیمیایی در جهان مصرف می شود و در ایران نیز از ۳/۷ میلیون تن کود مصرفی در سال زراعی ۱۳۸۲-۸۳ بیش از ۶۰ درصد آن را کودهای نیتروژنه تشکیل می دهد . منتها با عنایت به تولید ۷۶ میلیون تن محصولات کشاورزی ( زراعی و باغی ) ، کارایی زراعی آن بسیار پایین و لازم است با تمهیداتی از طریق تغییر در منابع و روش های مصرف کودهای نیتروژنه، کارایی زراعی آنها را اضافه گرددبکارگیری روش های جدید مدیریتی که بر اساس افزایش کارایی زراعی نیتروژن (NUE) و آب (WUE) استوار باشد، می تواند باعث افزایش تولیدات کشاورزی و صرفه جویی در مقدار مصرف کودهای نیتروژنه و آب گردد . اصلاح مدیریت مصرف، نیتروژن در کنار انتخاب منابع نیترژنه مناسب نیز می تواند در افزایش کارایی زراعی بسیار مؤثر باشد . در کشور ما نیز به دلیل ارزان بودن کودهای نیتروژنه و توانایی و سهولت تهیه آنها توسط کشاورزان، مصرف آنها بی رویه بوده و در نتیجه کودهای نیتروژنه کارایی زراعی پایینی دارند