سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد صفایی – پژوهشکده علوم کامپیوتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی صاحب زمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

محاسبه تاخیر مرتبه شبکه های غیر درختی RC، با توجه به وجود مدارهائی با ساختار غیر درختی در طراحی VLSI پیشرفته، امری ضروری به نظر می رسد. محاسبه گشتاورهای مرتبه اول و بالاتر در مدارهائی با شبکه های درختی امکان پذیر است و می توان با راهکارهای مختلفی آن را حل کرد. معیار تاخیر المور با توجه به شکل بسته، سرعت محاسباتی و پیاده سازی اسان آن، کماکان مورد استفاده قرار میگیرد. با این همه، تاخیر المور و دیگر روش های توسعه یافته مبتنی بر آن، تنها ساحتارهای شبکه درختی RC رامورد بررسی وتحلیل قرار داد ه اند. هدف از این مقاله، ارائه راهکاری برای تبدیل شبکه های غیر درختی RC به شبکه درختی معادل آن است تا محاسبه تاخیرها با روش های پیشنهادی امکان پذیر گردد. تکنکی اصلی بکار رفته در این مقاله بر اصل تطبیق گشتاور استوار است. تطبیق گشتاور شکل کاهش یافته ای از تابع تبدیل سیستم را به دست می دهد. برای اطمینان از درستی، روش پیشنهادی شبیه سازی شده و میانگین خطای نسبی آن ۹% برآورد شدهاست.