سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی حسین زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی، دانش
سید علی محمد گلستانی –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

در این مقاله چهارچوبی مبتنی بر خوشه بندی برای سنجش روش های تحلیل تصویرگری عملکردی تشدید مغناطیسی ارائه خواهد شد. در این رویکرد داده های fMRI توسط یک فضای ویژگی جایگزین می شود و عملکرد هر روش تحلیل به منزله خوشه بندی این فضا (تعیین نقاط فعال و غیرفعال) قلمداد می گردد. با این دیدگاه می توان عملکرد روش های مختلف را با مقایسه خوبی خوشه بندی حاصل مقایسه نمود. فضای ویژگی را توسط روشی غیر پارامتری که مبتنی بر تحلیل مؤلفه های اساسی است تعیین نموده ایم. ۴ مجموعه داده واقعی fMRI توسط روش های تحلیل همبستگی، F-Test و روش مبتنی بر تبدیل موجک تحلیل شده اند و عملکرد روش های فوق توسط رویکرد ارائه شده مقایسه شده است. نتایج مقایسه با نتایج حاصل از روش ROC اصلاح شده همخوانی دارند که صحت روش را نشان می دهند.