سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (سازه کشتی)
محمد شرعیات – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
فرزاد قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از فرایندهای جوشکاری در صنعت کشتی سازی بصورت گسترده استفاده می شود. فرایند جوشکاری منجر به توزیع غیریکنواختی از درجه حرارت می شود که با کرنش های حرارتی و تغییر شکل های پلاستیک محلی همراه است. تنشهای پسماند و اعوجاج های ناشی از فرایند جوشکاری سبب مسائل مهمی چون شکست و کاهش مقاومت کمانشی سازه می شود. در این مقاله با استفاده از یک تحلیل دو بعدی فرایند جوشکاری قوسی به کمک روش اجزاء محدود مدل شده است. هدف اصلی این شبیه سازی بررسی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری می باشد. با استفاده از کد ماکرو تهیه شده در نرم افزار ANSYS به حل دو مرحله ای غیرکوپل حرارتی و مکانیکی دست یافته ایم از حل حرارتی، تاریخچه دمایی و از حل مکانیکی، توزیع تنشها بدست می آید. مقایسه نتایج مدل اولیه با نتایج تجربی رضایت بخش بوده است و در نهایت نتایج تنشهای پسماند مربوط به شبیه سازی فرایند جوشکاری سه پاسه انجام شده آورده شده است.