سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
نوید ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سیدشهرام قرشی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده:

تحلیل ایزوژئومتریک را می توان یک روش قدرتمند در تحلیل مسائل مهندسی دانست. هرچند این روش به تازگی معرفی شده است، اما کاربرد موفق آن در حل معادلات حاکم بر مسائل مهندسی سازه، مکانیک سیالات، اندرکنش سازه-سیال، بهینه سازی سازه و …، نوید جایگزینی مناسب برای روش اجزای محدود کلاسیک است. نمایش دقیق شکلهای معمول در مهندسی، امکان مدلسازی دقیقتر هندسههای پیچیده و بکارگیری آسان استراتژیهای بهبود شبکه از ویژگی های این روش میباشد. برخلاف روش اجزای محدود کلاسیک که از توابع لاگرانژ به عنوان توابع پایه سود میبرد در روشتحلیل ایزوژئومتریک از توابع نربز برای توصیف هندسه و تقریب پاسخ سیستم استفاده میشود. توابع نربز در واقع توابع مدلسازی استاندارد در سیستمهایCADطراحی به کمک کامپیوتر) می- باشند. با توجه به اینکه توابع نربز توابعی تقریبساز هستند و ویژگی دلتای کرونکر را ارضا نمیکنند، اعمال بارهای نقطهای در تحلیل ایزوژئومتریک به آسانی امکانپذیر نیست؛ از اینرو نیاز به تکنیکی موثر برای اعمال بارهای نقطهای احساس میشود. در این مقاله روشی برای اعمال بارهای نقطهای در تحلیل ایزوژئومتریک پیشنهاد میگردد. در این روش با استفاده از تابع دیراک، بارهای نقطهای به بارهای گسترده تبدیل میشوند. پساز این تبدیل، میتوان مشارکت بارهای نقطهای را مشابه بارهای گسترده در معادلات گسسته سیستم وارد نمود. با استفاده از این روش در تحلیل ایزوژئومتریک، بار نقطه- ای در هر موقعیتی از سازه بهسادگی اعمال میگردد. دقت و کارایی روش پیشنهادی با ارائه یک مسئله عددی معیار نشان داده خواهد شد.