سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زویا حیدری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
فرزام فرهمند –

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای تشخیص آسیب دیدگی لیگامان ضربدری قدامی با استفاده از نمودار نیرو- جابجایی حاصل از تست لاخمن، توسط یک ساختار عصبی- شولایی وقفی، ارائه شده است. ساختار عصبی- شولایی وقفی با داده های ۲۰ نمونه ی تایید شده ی بیمار با ACL پاره و ۱۶ نمونه سالم آموزش داده شد. نتایج استفاده شده برای آموزش ساختار، توسط دستگاه لقی سنجی ساخته شده در دانشگاه صنعتی شریف بدست آمده است. برای آزمودن کارایی سیستم، خروجی ساختار با ۲۰ نمونه تائید شده بیمار با ACL پاره و ۲۰ نمونه ی سالم تست شد. حساسیت معیار ارائه شده ۱۰۰% و ویژگی آن ۹۵% بدست آمد. حساسیت و ویژگی معیار معرفی شده با حساسیت و ویژگی معیارهایی نظیر شاخص نرمی و تفاوت بین دو پا که در گذشته با همین دستگاه بدست آمده اند، مقایسه شده است. این معیار توانایی تشخیص الگوی نمودار نیرو- جابجایی، افزودن تجربیات پزشک، و قابلیت تغییر حتی پس از آزمون دیده شدن را دارد.