سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قلیزاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سجاد نجفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید ماجدی اصل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز رمضانپور – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله رو شی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است . در این روش محل و ظرفیت بهینه پستهای توزیع و حوزه تغذیه بهینه آنها با در نظر گرفتن حداقل تلفات و ملاحظات اقتصادی تعیین می شود . همچنین محدودیت افت ولتاژ مجاز در شبکه فشار ضعیف نیز در طراحی لحاظ میگردد. روش پیشنهادی در طراحی شبکه های توزیع شهرهای زنجان و قزوین پیاده سازی شده و در این مقاله نتایج بدست آمده در یک منطقه نمونه ارائه شده است. نتایج بدست آمده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.