سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه اسفندیاری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
یابک نجار اعرابی – دانشگاه تهران
احمدرضا ولی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله روند سیستماتیک طراحی کنترلر بهینه برای مدل TS سیستم غیر خطی بیان می شود. برای کاهش محافظه کاری، در تمام بخشهای تحلیل پایداری و طراحی از توابع لیاپانوف تکه ای گسسته استفاده شده ا ست. تابع هزینه ای برای سیستم تعریف شده که مینیمم سازی آن در طراحی بهره فیدبک حالت مورد توجه بوده است. همچنین تنظیم خصوصیات پاسخ گذرا مانند زمان نشست، میزان فراجهش و… در قالب مساله جایابی قطبهای سیستم حلقه بسته در مدل TS مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت شروط لازم در طراحی کنترلر بهره فیدبک برای پایداری سیستم ، مینیمم سازی تابع هزینه و جایابی قطبهای سیستم حلقه بسته در مدل TS به حل یک سری نامعادلات ماتریسی خطی منجر میگردد. روش طراحی ارائه شده در این مقاله بر روی مدل TS سیستم غیر خطی توپ و صفحه پیاده سازی شده است که نشان داده می شود در مقایسه با برخی روشهای متداول طراحی با صرف انرژی کمتر به عملکرد بهتری دست می یابد.