سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسین زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه قدرت
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه قدرت

چکیده:

در این مقاله روشی بر اساس الگوریتم ژنتیک مطرح می شود تا بتوان توسط آن ساختاری مناسب برای توسعة شبکة فشار متوسط توزیع موجود، در سالهای آینده ارائه نمود و یا طراحی شبکه فشار متوسط توزیع از ابتدا برای سالهای آینده، بطوریکه تلفات و هزینه احداث شبکه کمترین مقدار ممکن شود . در این روش که به نوعی فناوری اطلاعات محسوب می شود از GIS منطقه مورد بررسی استفاده می کند و فرض شده است که جایابی پستهای فوق توزیع و توزیع برای توسعه شبکه انجام گرفته است و حال مقصود مساله این است که نحوة اتصال پستهای فوق توزیع و توزیع و ایجاد فیدرها و یا به عبارت دیگر ساختار شبکه را تعیین نمود . الگوریتم پیشنهادی در شبکة فشار متوسط منطقة افسریه تهران بصورت موفقت آمیزی بکار گرفته شده است