سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مرتضی عراقی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از نقاط بحرانی از نظر ایمنی، فصل مشترک دو سیستم ریلی و جاده‌ای یعنی گذرگاه‌ها (تقاطعات همسطح ریلی / جاده‌ای) می باشند. در گذرگاه دو سیستم حمل و نقلی با ویژگی‌های متفاوت، یکدیگر را قطع می‌کنند. هرچند آمار سوانح گذرگاهی در کشورمان نسبت به کشورهای توسعه یافته و نسبت به سایر سوانح ریلی چندان بالا نیست، اما باتوجه به شدید بودن اینگونه سوانح و انعکاس وسیع آنها در رسانه ها،انجام مطالعات درخصوص وضعیت گذرگاه‌های ریلی کشور، بررسی علل ایجاد سوانح در این مناطق و نهایتاً تعیین روش‌های ایمن سازی آنها ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد. در این مقاله به بررسی روشهای اولویت بندی گذرگاهها جهت انجام روشهای ایمن سازیپرداخته می شود و با ارائه روشی جدید با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان ( تحلیل درخت رویداد ) بهمراه روشهای موجود دیگر اولویت بندی گذرگاهها در مورد گذرگاههای جنوب شهر تهران ( مطالعه موردی ) صورت می پذیرد. درنهایت روشهای مورد بررسی قرار گرفته مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و روش مناسب تعیین خواهد گردید.