سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

فراهم سازی پشتیبانی توان راکتیو مساله مهمی است که تاثیر زیادی بر بهره برداری و امنیت سیستم قدرت می گذارد . زیرا توان راکتیو وسیله ای برای حفظ پروفیل ولتاژ مطلوب است و با پشتیبانی صحیح توان راکتیو، باقی ماندن دامنه ولتاژ شینه ها در محدودة مشخص – در شرایط نرمال و شرایط اضطراری – تضمین می شود . در سیستم برق سنتی پشتیبانی توان راکتیو از وظایف بهره بردار سیستم بود و هزینه های این پشتیبانی روی تعرفه برق پرداختی مشتریان شارژ می شد . در حالیکه در سیستم تجدید ساختار شده پشتیبانی توان راکتیو بعنوان یکی از سرویسهای جانبی محسوب می شود و مدیریت و پرداخت هزینه آن مانند سایر سرویسهای جانبی باید به صورت جداگانه انجام شود . در این مقاله ماهیت توان راکتیو و ویژگیهای آن با هدف بررسی نحوه پشتیبانی توان راکتیو در
ژنراتورها مورد مطالعه قرار می گیرد و هزینه های مترتب بر پشتیبانی توان راکتیو در ژنراتورها مشخص گردیده و ساختاری برای پرداخت به ژنراتورها ارائه می گردد . نهایتا با بیان مشکلات موجود در راه محاسبه هزینه های مستقیم پشتیبانی توان راکتیو در ژنراتورها، روشی عملی برای محاسبه این هزینه ها پیشنهاد می گردد .