سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان ، گرایش ژئوتکنیک دانشگاه ش
قاسم حبیب آگهی – استاد بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز
ارسلان قهرمانی – استاد بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

پایداری شیروانی های خاکی در برابر بار دینامیکی از جمله مواردی است که در بررسی رفتار مکانیکی آنها، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی این مساله می توان از روش اجزا محدود استفاده نمود که در آن شتاب نگاشت یک زلزله خاص به شیروانی اعمال می شود و در هر لحظه پایداری آن محاسبه می شود. در این تحقیق، روشی تقریبی برای تحلیل پایداری شیروانی های خاکی ارائه می شود. در این روش به کمک تبدیل موجکی (wavelet) که یک تبدیل فوریه می باشدولی با کارایی بالاتر، می توان یک آنالیز تقریبی قابل قبولی برای سیستم های مختلف عمرانی در برابر زلزله ارائه کرد. موضوع این مقاله به کاربردن این روش آنالیز برروی شیروانی های خاکی به کمک توابع موجکی مختلف و بررسی خطای این آنالیز تقریبی نسبت به آنالیز واقعی می باشد. شتاب نگاشت زلزله هایی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته مربوط به زلزله های ال-سنترو، ناغان و طبس است. بدین منظور یک نمونه از شیروانی های خاکی که در این مقاله به صورت موردی پروژه زیتون شیراز در نظر گرفته شده است را در محیط نرم افزار Geooffice مدلسازی و نتایج آنالیز تقریبی با آنالیز واقعی مقایسه شده اند و میزان خطا را برای بررسی کاربرد این روش در سیستم های خاکی، مورد بررسی قرار داده شده است.