سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل لاکدشتی – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه
محمدشهرام معین – استادیار گروه چند رسانه ای، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخ
فرزاد زرگری اصل – استادیار گروه چند رسانه ای، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخ

چکیده:

این مقاله یک روش جدید بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا (CBIR) را با استفاده از هیستوگرام جهت الگوها (POH) ارائه میدهد. POH توزیع مکانی پنچ نوع جهت الگو را نمایه سازی می کند. این جهت ها عبارتند از : عمودی، افقی، قطری پایین/ چپ، قطری پایین / راست و بدون جهت. در این روش تصویر ورودی ابتدا به بلوکهایی تقسیم می گردد و سپس فراوانی هر نوع از جهت الگو ها د هر بلوک تصویر مشخص می گردد. همچنین هیستوگرام الگوهای محلی برای هر یک از این بلوکهای تصویر محاسبه شده و سپس هیستوگرام های الگوهای محلی برای هر تصویر بدست می آید. روش ارائه شده با یکی از روشهای توصیف گر بافت متعلق به استاندارد MPEG-7 مقایسه گردید. نتایج تجربی بدست آمده بر روی مجموعه تصاویر Corel نشان میدهد که POH دارای نرخ بازیابی و نرخ دقت بالاتری نسبت به توصیف گر هیستوگرام لبه (EHD) در استاندارد MPEG-7 می باشد.